KOMISIJAS LĒMUMS

Komisijas deputāti nolēma nosūtīt vēstuli Labklājības ministrijai ar lūgumu mēneša laikā sniegt informāciju par Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027.gadam iekļauto finansējumu 2024.gadā katram izvirzītam mērķim un rīcības virzienu īstenojamiem uzdevumiem. Kā arī cik liels finansējums paredzēts šai pamatnostādnes uzdevumu īstenošanai no Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma.