Komisijas deputāti nolēma aicināt Ministru prezidenti:

 ·         nekavējoties sasaukt Demogrāfisko lietu padomi un noteikt atbildīgo dzimstības stratēģijas plāna izstrādē.

 Komisijas deputāti nolēma aicināt AS “Attīstības finanšu institūcijai Altum”:

 ·         izvērtēt, vai atbalsta slieksni būtu iespējams palielināt.