Komisija nolēma nosūtīt vēstuli Ministru prezidentei ar aicinājumu:

 ·         izveidot Nacionālo Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības padomi. Padomē būtu sešas ministrijas (Zemkopības ministrija, Klimata un enerģijas ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), kuru pamatā, būtu izstrādāt Ilgtspējīgas pārvaldības likumu, kurā tiktu ietvertas visas prasības, kas saistītas ar ES regulu un direktīvu pārnešanu nacionālajā līmenī attiecībā uz klimata, vides, dabas, sociālajiem un pārvaldības ilgtspējības aspektiem.

 ·         Nacionālo Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības padome sekotu izstrādes dokumentu ieviešanas gaitai (Nacionālais klimata un enerģētikas plāns, Meža nozares pamatnostādnes, Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības informatīvais ziņojums, Klimata likums un citiem saistošiem dokumentiem).