Komisijā skatījām pētījumu par LV apdzīvojumu un saistību ar pakalpojumu izvietojumu.

Pielikumi

Izmaiņas Latvijas apdzīvojumā un to ietekme uz izglītības pakalpojumu izvietojumu

Uzstādījums ilgtspējīgas attīstības komisijas darbam.

Pārresoru koordinācijas centrs - "Situācija par publisko institūciju pasūtīto pētījumu savstarpējo koordināciju"

 

Ekomomikas ministrija ar ziņojumu par tautsaimniecības attīstības un nozaru attīstības tendencēm, t.sk. nodarbinātības kontekstā.

Pielikumi
Download this file (5255444.pptx)5255444.pptx

Informācija par valsts attīstības plānošanas sistēmas darbību - esošā situācija, iespējamie uzlabojumi.

Ziņo: Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks