Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis iepazīstina ar administratīvā sloga mazināšanas plānu. Valsts kanceleja ir sagatavojusi Valsts pārvaldes modernizācijas plānu 2023. – 2027. gadam, kurš apstiprināts Ministru kabinetā 2023.gada 8.maijā. Šogad jūnijā Valsts kanceleja ziņos Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, kādas būs primārās aktivitātes. Fokuss būs vērts uz administratīvā sloga mazināšanu uzņēmējiem. Administratīvā sloga mazināšanas komandā darbojas nevalstiskās organizācijas, ministrijas, Valsts kontrole, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti un dažādu jomu eksperti. Šī darbu grupa savu darbu sāka 2023 gada 8. martā. Identificētās prioritātes ir viena iestāde, kur iesniedz datus, plašāka vienošanās par to, kā veido tiesību aktus un tiesību aktu pēcpārbaude (ex-post izvērtējums). Potenciāli tiek attīstīts Nacionālais datu centrs, nākamie soļi, lai īstenotu būtu tiesiskais regulējums, kartēšana, datu kvalitātes nodrošināšana tiesiskais regulējums un kartēšanas finansējums.

Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāve L. Helmane novērtēja Valsts kancelejas priekšlikumu veidot datu centru, tas būtu labs signāls, ka tiek strādāts pie administratīva sloga mazināšanas.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics norādīja, ka maz ticams, ka Valsts kancelejas direktora iezīmētais administratīvā sloga mazināšanas plāns kaut ko mainīs. Uzsverot, ka ir iespējams izmērīt administratīvo sloga apmēru. Tāpēc no Valsts kancelejas sagaida idejas, ka konkurētspēju stiprināsim ar birokrātijas mazināšanas metodēm.

 

KOMISIJAS LĒMUMS

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti nolēma rudenī atkārtoti aicināt Valsts kanceleju, kur komisija sagaida idejas konkurētspējas stiprināšanai tostarp ar birokrātijas mazināšanu.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv