Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti iepazinās ar atbildīgo institūciju ziņojumu par elektroenerģijas tarifu ietekmi uz sabiedrības labklājību, detalizētu pamatojumu elektroenerģijas pārvades tarifu paaugstinājumam, tarifu salīdzinājumu starp Baltijas valstīm, tarifu pārskatīšanas politikas iespējamām izmaiņām un ilgtspējas komponenti šajā tarifā.

 Diskusijas laikā komisijas deputāti uzsvēra, ka visiem iedzīvotājiem ir jābūt skaidrībai un informācijai par prognozētajām elektrības tarifu izmaiņām vismaz trīs gadus uz priekšu. Situācijā, kad notiek tik būtiskas tarifu izmaiņas, sabiedrībai un īpaši uzņēmējiem nav iespēju pamatoti plānot savas energoapgādes attīstības investīcijas ilgtermiņā, tai skaitā arī zaļajā enerģijā. Cilvēki iegulda naudu, bet pārmaiņas ir tik straujas, ka visbiežāk investīcijas tā arī sevi neatpelna.

 Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics norādīja, ka sagaida skaidrību par to, kā nepieļaut, ka regulatoram tiek iesniegts tik krass turpmākā tarifa pieaugums, jo pārredzamā nākotnē tos ietekmēs gan atslēgšanās no Krievijas un Baltkrievijas elektroapgādes (BREL) tīkla 2025.gadā (arī ieskatot ārkārtas atslēgšanās iespējamību), gan investīcijas starpvalstu vienotā elektroenerģijas tīkla attīstības projektos. Tāpat tarifa izmaiņas ietekmēs zaļās enerģijas ražotāju pieslēgšanās elektroapgādes tīkliem un mūsu elektroenerģijas patērētāju lietošanas paradumu maiņa.

 Lai sabiedrība būtu informēta par elektrības tarifu izmaiņām, deputāti nolēma aicināt Ministru prezidentu, uzdot Labklājības ministrijai izvērtēt iespēju paplašināt aizsargāto lietotāju loku, lai atvieglojumus varētu saņemt arī viena vecāka ģimene un ģimene ar bērniem, kur kāds no apgādātājiem ir ar invaliditāti. Uzdot AS “Sadales tīkli” un AS “Augstsprieguma tīkls” sagatavot izdevumu samazināšanas un efektivitātes uzlabošanas plānu un iesniegt to atbildīgajai Klimata un enerģētikas ministrijai, kā arī par šiem pasākumiem informēt Ilgtspējīgas attīstības komisiju līdz 2023. gada 20. decembrim. Uzdot vienu reizi gadā AS “Sadales tīkli” nākt klajā ar elektroenerģijas sadales un pārvades tarifu prognozi trim gadiem. Uzdot Klimata un enerģētikas ministrijai nākt klajā ar pilnveidotu Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2023.gadam redakciju līdz 2023. gada 31. oktobrim un uzdot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izvērtēt un sniegt priekšlikumus tarifu aprēķināšanas metodikas pilnveidošanai līdz 2023.gada 17.novembrim.

 KOMISIJAS LĒMUMS

 Deputāti nolēma aicināt Ministru prezidentu:

 ·         uzdot Labklājības ministrijai izvērtēt iespēju paplašināt aizsargāto lietotāju loku, lai atvieglojumus varētu saņemt arī viena vecāka ģimene un ģimene ar bērniem, kur kāds no apgādātājiem ir ar invaliditāti. 

 ·         uzdot AS “Sadales tīkli” un AS “Augstsprieguma tīkls” sagatavot izdevumu samazināšanas un efektivitātes uzlabošanas plānu un iesniegt to atbildīgajai Klimata un enerģētikas ministrijai, kā arī par šiem pasākumiem informēt Ilgtspējīgas attīstības komisiju līdz 2023. gada 20. decembrim.

 ·         uzdot vienu reizi gadā AS “Sadales tīkli” nākt klajā ar elektroenerģijas sadales un pārvades tarifu prognozi trim gadiem.

 ·         uzdot Klimata un enerģētikas ministrijai nākt klajā ar pilnveidotu Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2023.gadam redakciju līdz 2023. gada 31. oktobrim.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv