Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde ( turpmāk – Komisija) iepazinās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) sniegto informāciju par Latvijas ekonomikas ilgtermiņa konkurētspējas noturību Baltijas reģionā.

 LDDK priekšlikums ir nepieciešamība uzlabot darbaspēka nodokļu un darbaspēka izmaksu konkurētspēju, lai to nodrošinātu piedāvā samazināt efektīvās darbaspēka nodokļu likmes un diferencēto ar IIN neapliekamo minimumu (turpmāk - NM) aizstāt ar fiksētu NM. Vienlaikus LDDK uzsvēra izteikto darbinieku ar IIN neapliekamo ārstniecības un ēdināšanas izdevumu limitu pārskatīšanu, kas šobrīd noteikts 40 eiro mēnesī, turklāt šis līmenis nav pārskatīts kopš 2016. gada un neatbilst mūsdienu realitātei.

LDDK priekšlikums ir darba devēju izmaksas, kas saistītas ar darba nespēju un slimojošo darbinieku aizvietošanu, rosinot samazināt darba devēju apmaksāto darba nespējas dienu skaitu un veicināt veselības aprūpes pieejamību.

 LDDK vērsa uzmanību uz nepieciešamību veicināt līdzdalību nodokļu maksāšanā, kā pamatproblēmas uzsverot parādos nonākušo iedzīvotāju atgriešanu formālajā ekonomikā un nodokļu nomaksas vienkāršošanu, padarot to saprotamu un ērtu. LDDK atsaucās uz Finanšu ministrijā notikušo nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes darba grupu un uzsvēra vienu no tajā apspriestajiem uzdevumiem konsolidēt mazo nodokļu režīmus, to darot sociāli atbildīgā veidā.

  LDDK priekšlikumi pirmkārt ir uzlabot darbaspēka nodokļu un darbaspēka izmaksu konkurētspēju, tas nozīmētu efektīvu darbaspēka nodokļu likmju samazināšanu, diferencētā ar IIN neapliekamā minimuma (NM) aizstāšana ar fiksētu NM - kā viens no potenciālajiem risinājumiem, darbinieku ar IIN neapliekamo ārstniecības un ēdināšanas izdevumu limitu paaugstināšana (šobrīd – 40 € / mēnesī), otrkārt samazināt darba devēju izmaksas, kas saistītas ar darba nespēju un slimojošo darbinieku aizvietošanu, darba devēja apmaksāto darba nespējas dienu skaita samazināšanu, veselības aprūpes pieejamības veicināšanu, treškārt veicināt līdzdalību nodokļu maksāšanā, parādos nonākušo iedzīvotāju iesaiste («legalizēšanās»), vienkārši, saprotami un ērti nomaksājami nodokļi, mazo nodokļu režīmu konsolidācija sociāli atbildīgā veidā.

 Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs aicina uzņēmējus pārstāvošas organizācijas iesniegt likuma grozījumus uz budžeta otro lasījumu, kā arī aicina pievērst uzmanību LDDK priekšlikumiem, ar kuriem ir iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv