Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – KEM) informēja komisijas deputātus, ka līdz jūnijam plāno iesniegt Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) aktualizēto Latvijas klimata un enerģētikas plāna 2021. – 2030.gadam (turpmāk – NEKP) gala versiju. Kopš 2023.gada janvāra atbildīgās ministrijas kopā ar KEM strādā pie NEKP sākotnējās versijas (iesniegšanai EK un diskusijām ar partneriem). Dokuments tiks virzīts uz skatīšanu Ministru kabinetā 2024. gada aprīlī. Aktualizēto plāna versiju, kas saskaņota ar iesaistītajām pusēm, plānots iesniegt EK 2024.gada jūnijā.

Vienlaikus EK sniegtie priekšlikumi Latvijai par Eiropas Savienības virzību uz klimatneitralitāti paredz pastiprināt klimata pārmaiņu mazināšanas centienus, panākot reālu progresu attiecībā uz esošajām un plānotajām rīcībpolitikām, un apsvērt steidzamus papildpasākumus, ar kuriem sagaidāmie siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumi un prognozes tiktu salāgoti ar klimatneitralitātes mērķi. Nepieciešams pamatot Latvijas SEG emisiju samazinājumus un uzlabot piesaistījumu mērķrādītājus atsevišķās nozarēs, balstoties uz ticamām rīcībpolitikām un pasākumiem. 

Komisijas deputāti uzdeva jautājumu, vai pret Latviju nav ierosināta lieta, kas varētu novest pie sankcijām. KEM valsts sekretāre L. Kurevska norādīja, ka Latvijai nav ierosināta lieta, kā arī ne pilotlieta par klimata un enerģētikas plānu. Vienlaikus viņa akcentēja, ka Austrija, Polija un Ungārija plānu dažādu iemeslu dēļ neiesniedza.

KEM pārstāvji informēja, ka plāna izstrādei izveidotas nacionālās enerģētikas un klimata padomes darba grupas, tostarp KEM pārziņā ir enerģētikas un modelēšanas darba grupa, Satiksmes ministrijas pārziņā ir ilgtspējīgas mobilitātes daba grupa, Zemkopības ministrijas pārziņā ir zemes sektora un lauksaimniecības darba grupa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē aprites ekonomikas un atkritumu apsaimniekošanas darba grupu, bet Ekonomikas ministrija koordinē rūpniecības darba grupu. NEKP plāna struktūrā ilgtermiņa mērķi ir dekarbonizācija, energoefektivitāte, enerģētiskā drošība, Eiropas iekšējo tirgu stiprināšana, kā arī pētniecība un inovācijas.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs U. Mitrevics no KEM sagaida iniciatīvu ar atgādinājumu par dokumentiem, kuri pietrūkst, lai NEKP būtu pilnvērtīgs, prognozēts pēc iespējas ar vismazāko varbūtību kļūdīties. Saņemot informāciju, Komisija izskatīs, rosinās ministrijas un Ministru kabinetu, lai šis plāns pēc iespējas būtu labāk saskaņots un efektīvs.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv