Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) pārstāvis informēja komisijas deputātus par LIAA paveikto investīciju piesaistē no ASV un Kanādas 2021. – 2023. gadā. Laikā no 2021. līdz 2023.gadam ar LIAA pārstāvniecību atbalstu Latvijā sekmīgi īstenoti četri ASV investīciju projekti un viens Kanādas investīciju projekts. Ar ASV kapitālu īstenoto projektu kopējais potenciālo investīciju apjoms ir divi miljoni eiro, kā arī plānotas 250 jaunas darba vietas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē. Savukārt ar Kanādas kapitālu īstenotais projekts radīs līdz 10 jaunām darba vietām. Kopumā attiecīgajā periodā noritējis darbs ar 36 potenciālajiem ASV investīciju projektiem, no kuriem 10 projekti saglabā aktualitāti arī 2024.gadā. Šo projektu potenciālais investīciju apjoms ir virs diviem miljoniem eiro, savukārt paredzamais jaunu darba vietu skaits ir 445. Savukārt 2021.-2023.gada periodā strādāts ar 18 potenciālajiem investīciju projektiem ar Kanādas kapitālu, no kuriem 11 saglabā aktualitāti arī 2024.gadā. Šie projekti varētu radīt līdz 1000 darba vietām, piesaistot investīcijas 165 miljonu eiro apmērā.

LIAA investīciju un eksporta veicināšanas aktivitātes iepriekšējos gados iekļāvušas dalību konferencēs un izstādēs, uzņēmumu uzrunāšanas kampaņas, Latvijas tirdzniecības misijas, konsultācijas Latvijas uzņēmumiem, investoru pasākumus, vizīšu organizēšanu Latvijā, kā arī sadarbību ar diasporu.

Vienlaikus 2023.gada ceturtā ceturkšņa beigās ASV uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā bija 394 miljoni eiro, no tiem lielākā daļa ieguldīti finanšu sektorā, apstrādes rūpniecībā un nekustamajos īpašumos. Savukārt Kanādas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā bija 14 miljoni eiro.

LIAA pārstāvis norādīja, ka turpmāk plānotas vairākas aktivitātes investīciju piesaistei, tostarp plānotas proaktīvas klientu uzrunāšanas kampaņas, vizīšu organizēšana Latvijā, tāpat arī šā gada jūlijā plānota ASV Kalifornijas štata delegācijas vizīte Rīgā.

Savukārt oktobrī plānots LIAA pārstāvniecības stends konferencē "TechCrunch Disrupt", lai informētu par iespējām Latvijā un veicinātu tehnoloģiju uzņēmumu interesi par investīcijām Latvijā. Tāpat arī plānota dalība konferencēs, piemēram, "Sohn San Francisko", "SaaStr" un citos pasākumos.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv