Komisijas  priekšsēdētājs  M.Kučinskis atklāj komisijas sēdi un iepazīstina ar  komisijas  sastāvu. Norāda, ka galvenais ir veidot stipru fundamentu un vienoties  par  principiem  un  galvenajiem  uzdevumiem.  Izklāsta vēstures faktus  par ideju veidot Ilgtspējīgas attīstības komisiju, kā piemēru minot Somiju.  Ka  Somijā  Parlaments  skata  visus stratēģiskos dokumentus pirms nodod Ministru kabinetam, jo tas ir ierakstīts Kārtības rullī.

M.Kučinskis norāda, ka šī nav likumdošanas komisija, un uzsver galvenās komisijas pilnvaras. Aicina orientēties uz rezultātiem, ko varētu maijā prezentēt konferencē Saeimā. Iezīmē vienu no virzieniem, kas ir monitorings par esošajiem plānošanas dokumentiem, otrs būtu apspriest un padziļināti izpētīt trīs galvenās lietas: zinātne, enerģētika, demogrāfija un esošā situācija Latvijā.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv