Pārresoru kordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks iepazīstina komisiju ar prezentāciju - Par valsts attīstības plānošanas sistēmas darbību - esošā situācija, iespējamie uzlabojumi.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv