Komisijas sēdē lemj par apakškomisijas izveidošanu. Deputāti piekrīt izveidot ilgtspējīgas enerģētikas apakškomisiju.

Pārresoru kordinācijas centra pārstāvji prezentē komisijai situāciju par publisko institūciju pasūtīto pētījumu savstarpējo koordināciju.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv