Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Māri Kučinski.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv