Zemes dzīļu resursu izmantošanas izaicinājumi

Komisijas darba gaitā tika apspriesti šādas tēmas:

  • Kādas iespējas valsts ilgtspējīgai attīstībai var sniegt izmaiņas tiesību aktos, izmaiņas valsts pārvaldes “biznesa procesos” un ieguldījumi informācijas popularizēšanā par Latvijas zemes dzīlēm?
  • Latvijas ģeoloģiskās izpētes attīstības posmi
  • Zemes dzīļu resursu izmantošanas risinājumi
  • Latvijas ģeoloģija un kalnrūpniecība

Kādi ir kalnrūpniecības pamatprincipi:

  • —Dabas resursi (minerāli) nodrošina nāciju ekonomisko neatkarību un pastāvību, tas ir visas sabiedrības labums
  • —Daži resursi (minerāli) ir pieejami ierobežotā apjomā un reti sastopami, tie nav izvietoti vienmērīgi, tie koncentrējas tikai dažās teritorijās, tie “neatzīst” administratīvās vai īpašumu robežas
  • —Valstis ir ieinteresētas savu resursu izpētē un minerālu ieguvē, jo tas kalpo par ekonomikas dzinējspēku.
  • —Ikvienam un visiem ir tiesības iegūt resursus likumā noteiktā kārtībā
  • —Ikvienam pienākas taisnīga samaksa par labumu izmantošanu.

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv