Rīgas plānošanas reģiona un Pierīgas ekonomiskais profils.

 

RPR AP priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un RPR administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš prezentēja Rīgas plānošanas reģiona ekonomisko profilu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv