„Meža nozares attīstības iespējas un vieta Latvijas tautsaimniecībā”.

 

Meža nozare joprojām būs viens no Latvijas taustaimniecības stūrakmeņiem.

Kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir piedzīvojusi straujas izmaiņas. Pirmie soļi tiek sperti “dabiski”:

dabas resursu izmantošana, rūpniecības uzsākšana un eksports, ārvalstu investīciju ienākšana un pasaules labās prakses pārņemšana.

Turpmāk viss paliek sarežģītāk un smaga darba rezultāti mazāk jūtami:

katrs zemes ha dod optimālu atdevi; katram ekonomiski aktīvam iedzīvotājam ir vieta mūsdienu Latvijas “darba tirgū”; komercdarbības konkurētspējas nezaudēšana pie algu izlīdzināšanās ar vidējo ES; investīciju piesaiste sfērās, kas attīsta kopējo tautsaimniecību , valsts funkciju atbilstība (apjoms un kvalitāte) sabiedrības gaidām un maksātspējai (nodokļu iekasējamība).

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv