Ilgtspējīga mājokļu politika.

 

Komisijas sēdē galvenās tēmas tika prezentētas.

Nozares loma tautsaimniecībā.

Mājokļu īpatnības.

Tirgus struktūra un novecošanās.

Demogrāfiskie izaicinājumi.

Nozares problēmas.

Kopsavilkums.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv