ESF (2014.- 2020) investīcijas uzņēmējdarbības atbalstam pašvaldībās.

„Racionāla un uz tautsaimniecības attīstību orientēta Eiropas Savienības fondu atbalsta īstenošana ir ļoti būtiska, un investīcijas, kas paredzētas uzņēmējdarbības atbalstam, ir tās, kas var sniegt lielāko ieguvumu ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai pašvaldībās,”  komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis. Viņš arī akcentē, ka vienlaikus šis būs „eksāmens” pašvaldībām un attīstības centriem, jo atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda šoreiz ieguldījumi ir jāplāno tieši tajās teritorijās, kuras tiks attīstītas ražošanas izveidošanai vai jau esošas ražotnes paplašināšanai.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv