Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latvijas Valsts ceļu attīstības stratēģija 2020 - 2040. gadam.

SEG emisiju samazināšanas pasākumi 2021.-2030.gadam.

1.Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam (NEKP): mērķi, uzņemšanas saistības un plāns.

2. NEKP enerģētikas virziens.

Aviācijas nozares iespējamie mērķi 2021.-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Veselības nozares iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.