Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

IKT nozares ilgtspēja un produktivitāte, publisko e-pakalpojumu pieejamība. Savstarpējie valsts un pašvaldību iestāžu norēķini par datiem.