Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A
      1.Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018.–2021.gadam programmas virzība

 2.Latvijas Inovāciju atbalsta fonda izveides progress