Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Informācija par valsts attīstības plānošanas sistēmas darbību - esošā situācija, iespējamie uzlabojumi.

Ziņo: Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks