Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē ekspertu darba grupai Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātes “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” izstrādei deleģēja Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedru Inesi Ikstenu un Ilgtspējīgas attīstības komisijas sekretāru Edmundu Teirumnieku.

Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedri Inesi Ikstenu.

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS LĒMUMS

Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi

Latvijas Republikas Saeima, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi”, uzdod Ministru kabinetam izveidot Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fondu:

1)        Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda pamatmērķis ir izveidot vienotu inovāciju pārvaldības un tehnoloģiju pārneses ekosistēmu, lai panāktu straujāku un ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības struktūras transformāciju uz tehnoloģiski ietilpīgāku preču un pakalpojumu ražošanu, no kā labumu gūtu visa sabiedrība;

2)        ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. novembrim informēt Saeimu par šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu;

3)        ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. jūnijam informēt Saeimu par lēmumā noteikto uzdevumu izpildi.

Pielikumi
Download this file (750_Lm (3).pdf)750_Lm (3).pdf

2016.gada 15.jūnijā Saeimas sēdē komisijas patstāvīgais priekšlikums tika nodots izpildei Ministru kabinetam  Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu.

Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Laimdotu Straujumu.