KOMISIJAS LĒMUMS

 Ilgtspējīgas attīstības komisija gaidīs ziņojumu par situāciju ar elektroenerģijas tīkla jaudu rezervāciju līdz 2023.gada 10.jūlijam.

 

KOMISIJAS LĒMUMS

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti nolēma rudenī atkārtoti aicināt Valsts kanceleju, kur komisija sagaida idejas konkurētspējas stiprināšanai tostarp ar birokrātijas mazināšanu.

 

KOMISIJAS LĒMUMS

 Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti nolēma rudenī atkārtoti aicināt uz komisijas sēdi Labklājības ministriju, Finanšu ministriju nevalstiskās organizācijas diskutēt par otrā pensiju līmeņa iespējām, sniegt sabiedrībai informāciju, izteikt viedokļus, uzklausīt pieaicinātās personas un vajadzības gadījumā virzīt/pieņemt politiskus lēmumus. Saprast, vai plāns tiks īstenots, vai darba stāžs par nostrādātiem gadiem tiks ieskatīts pensiju aprēķinā, kas notiks ar pensijas vecuma celšanu, vai pensijas samazināsies apjomā. Modelēt, izrēķināt un sagatavot plānu par dzimstības rādītājiem, par algu pieaugumu, par daudzām citām lietām, piemēram par migrāciju, cik daudz cilvēku pametīs mūsu valsti, iespējams, meklējot labāku dzīvi.

 Finanšu ministrijai ziņot par pensijas trešo līmeni, jo tas ir brīvprātīgs piedāvājums sabiedrībai. Kā arī uzklausīt Latvijas Bankas speciālistu ziņojumu, kas notiek Latvijā ar trešo pensijas līmeni.

 

 KOMISIJAS LĒMUMS

Komisijas deputāti, izvērtējot notiekošās aktualitātes un notikumus, saistībā ar izglītības reformas ieviešanu uzdod:

Izglītības un zinātnes ministrijai;

·         iepazīstināt deputātus, kad būs pabeigts skolu tīkla reorganizācijas plāns, kad būs skaidri nosacījumi skolu esamībai konkrētajā vietā (piemēram, cik kilometri vai cik ceļā paredzamais laiks no dzīvesvietas līdz skolai, minimālais skolēnu skaits klasē, pa vecuma grupām skolēnu skaits klasē u.t.t.)

·         informēt, vai līdz 2023. gada 1. septembrim visas klašu grupas skolā tiks nodrošinātas ar iztrūkstošo mācību materiālu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;

sniegt savu redzējumu par skolas tīkla reformas ietekmi uz reģionu attīstību, vajadzības gadījumā rosināt, nepieciešamās izmaiņas likumdošanā un informēt Ilgtspējīgas attīstības komisiju.

      Ilgtspējīgas attīstības komisija aicina Ekonomikas ministriju, sadarbojoties ar Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, iepazīstināt Ilgtspējīgas attīstības komisiju ar cilvēkkapitāla attīstības plānu. Iekļaujot finansējuma piešķiršanu plānotajām programmām nākamajiem trim gadiem un iepazīstināt ar detalizētu sagaidāmo rezultātu izklāstu. Komisijas sēde plānota 2023. gada 27. septembrī.