Ilgtspējīgas attīstības komisija nolēma aicināt:

•           Klimata un enerģijas ministriju līdz šā gada 1. septembrim sagatavot skaidru plānu zaļās enerģijas ražošanai, balansēšanai un ekosistēmas izveidei Latvijā un ziņot 2023.gada 13. septembra Komisijas sēdē;

•           Klimata un enerģijas ministrijai sagatavot ziņojumu par rezultātiem pēc rezervācijas jaudu precizēšanas (prognozēto jaudu apjomu, nodošanu ekspluatācijā paredzētos termiņus, Latvijas zaļās enerģijas ražotāju dalībnieku raksturojumus), stājoties spēkā maksājumam par katru rezervēto megavatu no 01.04.2023 un iesūtīt Komisijai tiklīdz ziņojums sagatavots, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 6.jūnijam;

•           Finanšu ministrijai sagatavot ziņojumu par 123,79 miljonu EUR RePower EU projektu līdzekļu sadalījumu un iesūtīt Komisijai līdz 2023.gada 21.jūnijam, kā arī iespējamā finansējuma papildus aizņēmuma izmantošanas alternatīvās iespējas Latvijas energoneatkarības un enerģijas izmaksu konkurētspējas paaugstināšanai.

      Ilgtspējīgas attīstības komisijā nolēma aicināt līdz maijam Latvijas bankai, Finanšu un Ekonomikas ministrijām, sadarbībā ar citām iesaistītajām ministrijām un pusēm, sniegt redzējumu un rīcības plānu konkurētspējīgas kredītpolitikas nodrošināšanai Latvijā.

Ilgtspējīgas attīstības komisija nolēma aicināt:

·         Ministru Prezidentu noteikt atbildīgo ministriju par transporta attīstību plānu;

·         Satiksmes ministriju atsūtīt informāciju ar salīdzinošiem datiem starp Baltijas valstīm par transportlīdzekļu nodokļu slogu, IKP un vidējo algu;

·         2023. gada aprīlī Klimata enerģētikas ministriju iepazīstināt ar izmaiņām Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam.

 

Komisija aicina izvērtēt risinājumus un sniegt savu viedokli par Komisijas sēdē LBBA pausto viedokli uz šādiem jautājumiem:

·         visu atjaunojamo degvielu veidu izmantošanu;

·         atjaunot obligāto biodegvielas piejaukumu no 2023. g. 1.aprīļa;

·         biodegvielas obligāto piejaukumu visa gada garumā.

·         atjaunot pienākumu degvielas piegādātājiem un tirgotājiem samazināt aprites cikla emisijas degvielā, ieviešot sankcijas par mērķu neizpildi.

Lai to pilnvērtīgi realizētu Klimata un enerģijas ministrijai virzīt jautājumus citām atbildīgām ministrijām lēmumu pieņemšanai.

Komisija nolēma nosūtīt vēstuli Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai atbildes sniegšanai:

·         Ekonomikas ministrijai sagatavot konkrētus priekšlikumus, kā sasniegt rezultatīvus rādītājus ceļot vismaz 1000 jaunu mājokļu gadā, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos,

·         līdz 2023. gada 22. martam Ekonomikas ministrija kopā ar Finanšu ministriju un bankas sektoru izstrādāt priekšlikumus investīcijām un valsts atbalsta programmām mājokļa pieejamībai līdzvērtīgi visā Latvijas teritorijā,

·         saistībā ar sēdē izteikto problemātiku par pašvaldību ierobežotajām iespējām uzņemties aizdevumu saistības, lai pilnvērtīgi realizētu dzīvojamā fonda atjaunošanas un mājokļa pieejamības politiku savā teritorijā – Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar ALTUM izvērtēt visas iespējas samazināt pašvaldību galvojumu īpatsvaru (apmēru) pašvaldību saistībās aizdevumiem mājokļa pieejamības projekta īstenošanai. Būtiski nesašaurināt pašvaldību iespējas ņemt aizdevumu arī citu infrastruktūras objektu būvniecībai, kas būtiski mājokļu pieejamības projektu īstenošanai,

·         lūdzam sniegt informāciju par pašreizējo regulējumu un situāciju pašvaldībās attiecībā uz galvoto aizdevumu apmēru un slogu pašvaldību budžetiem tieši dzīvojamā fonda nodrošinājuma sakarā.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde plānota 2023.gada 22.martā plkst.12.00.