Saeimas lēmums par vispārējās izglītības strukturālām izmaiņām
PAZIŅOJUMS
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 17.decembra sēdē, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumu “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas”, uzdod Ministru kabinetam:
1.nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un izglītojamo telpiskās mobilitātes (izglītības iestādes fizisku pieejamību) kompleksu risinājumu, izstrādājot “ideālā”izglītības iestāžu tīkla telpisku kartējumu, kura pamatā ir izglītības kvalitāte, vienoti izveides kritēriji un atbalsta pasākumi;
2.nodrošināt kompleksu risinājumu ieviešanu pedagogu un izglītojamo motivācijas un prasmju paaugstināšanai, kas saskaņoti ar “ideālo” izglītības iestāžu tīklu un telpiskās mobilitātes pasākumiem visām vispārējās izglītības iestāžu mērķgrupām;
3.ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim informēt Saeimu par šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu;
4.ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim informēt Saeimu un sabiedrību par šajā lēmumā noteikto uzdevumu izpildi un sasniegtajiem rezultātiem.
Saeimas priekšsēdētājaI.Mūrniece
Rīgā 2015.gada 17.decembrī

Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Māri Kučinski.

Komisija nolēma, ka nākamajā sēdē Pārresoru koordinācijas centrs prezentēs par situāciju publisko institūciju pasūtīto pētījumu savstarpējo koordināciju.

Komisija nolēma, ka nākamajā sēdē Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departaments prezentēs Latvijas tautsaimniecības līdzšinējās tendences, galvenos izaicinājumus un nākotnes attīstības perspektīvas.

Komisija nolēma, ka nākamajā sēdē Pārresoru koordinācijas centrs iepazīstinās kā funkcionē līdzšinējā uzraudzība Ministru kabinetā.

Vairāk rakstu...