Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Komisijas sēdē profesors Daunis Auers iepazīstināja klātesošos ar "Certus" veikto pētījumu par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ieguldījumu augstākās izglītības eksportā un tautsaimniecības attīstībā. RSU ir vadošā Latvijas augstskola pēc kopējā starptautisko studentu skaita, otrajā vietā ierindojoties Rīgas Tehniskajai universitātei. RSU augstākās izglītības pakalpojumu eksporta tiešais pienesums Latvijas ekonomikai 2020.gadā ir 49,6 miljoni eiro. Tiešo pienesumu veido studiju maksa, izdevumi par mājokli un dzīvošanu, kā arī viesu, kuri ārvalstu studentus Latvijā apciemo.

 Deputāti sēdē atzīmēja, ka arī citām Latvijas augstskolām jācenšas sasniegt šo līmeni. Latvijā studējošie ārvalstu studenti valstij ir liels ieguvums un ir jādomā par to, kā jaunos speciālistus šeit noturēt arī pēc studiju beigām, lai viņu zināšanas būtu iespējams izmantot valsts attīstībai.

 Deputāti nolēma sagatavot vēstuli Ministru kabinetam, ka ārvalstu studentu piesaistei ir jābūt valdības līmeņa prioritātei, un augstākās izglītības eksporta tālāka attīstība gan kvalitātes, gan studentu skaita ziņā iespējama tikai ar valdības atbalstu.

 Tāpat klātesošie pārsprieda RSU iespējas palielināt uzņemto ārvalstu studentu skaitu, kā arī veidus, kā Rīgas pilsēta varētu ārvalstu studentus atbalstīt. 

 

 

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv