2020.gada 4.marts

Nacionālais attīstības plāns 2021 – 2027. gadam.

2020.gada 24.-27.februāris

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas parlamentārā tīkla sanāksme Parīzē.

2019.gada 4.decembris

Apstrādes rūpniecības nozares apraksts un iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

2019.gada 23.oktobris

 NAP 2027 prioritāte “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”.

2019.gada 3.jūnijs

Farmācijas nozares redzējums NAP2021 - 2027 kontekstā.

2019.gada 27.maijs

Vidējās izglītības aktualitātes un izaicinājumi reģionos NAP2027 kontekstā.

2019.gada 20. un 21. maijs

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas forums ar devīzi “Pasaule e-kustībā” (World in e-motion).

2019.gada 20.maijs

Air Baltic aktualitātes un izaicinājumi NAP2027 kontekstā.

2019.gada 12.aprīlis

Brīvostu un Latvijas dzelzceļa nozares aktualitātes.

2019.gada 8.februāris

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas un Rīgas 1. slimnīcas apmeklējums.

2019.gada 1.februāris

Izbraukuma sēde uz z/s „Putriņas”( piena lopkopība), AS “Dobeles dzirnavnieks”,  z/s "Vilciņi-1" (graudkopība),  LPKS „LATRAPS” .

2019.gada 18.janvāris

Kokrūpniecība un meža nozare.

2018.gada 31.maijs

Seminārs "Klimata pārmaiņu un ar tām saistīto obligāto pasākumu ietekme uz Latviju".

2018.gada 28.marts

Augstskolu pārvaldības modeļa izmaiņas.

2018.gada 24.janvāris

Par dabas resursu efektīvu izmantošanu un 2017.gada 13. oktobra izbraukuma sēdē apskatīto problēmu risinājumi.

2017.gada 15.novembris

 Koncepcija jaunas pedagogu sagatavošanas sistēmas izveidei.

2017.gada 1.novembris

  “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas”.

2017.gada 18.oktobris

 Ekonomiskā ilgtspējā - makroekonomisko rādītāju izvērtējums un prognozes.

2017.gada 17.oktobris

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājas Laimdotas Straujumas tikšanās ar Bosnijas un Hercegovinas valsts pārvaldes darbinieku delegāciju.

2017.gada 13.oktobris

Izbraukuma sēde Kandavas novada domē.

2017.gada 15.februāris

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politika un likumdošanas vienkāršošanas pasākumi. Ēnu diena komisijā.

2016.gada 16.novembris

Par demogrāfijas, dzimstības, migrācijas problēmām un risinājumiem.

2016.gada 7.novembris

Izbraukuma sēde

2016.gada 19.oktobris

Par Nodarbinātības padomes "rīcības plāna" koncepciju mūžizglītības veicināšanai un mazkvalificēto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.

2016.gada 12.oktobris

Par Latvijas kūdras nozares ilgtspējīgas attīstības iespējām.

2016.gada 27.aprīlis

Atbildes projekts Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" 1. un 2.punktā dotā uzdevuma izpildi).

 

2016.gada 13.janvāris

Darba plāna apstiprināšana priekšlikumu izstrādei, kas saistīti ar dabas resursu produktivitātes celšanu.

2015.gada 07.oktobris

Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanu kontekstā ar cilvēku skaita samazināšanos.

2015.gada 23.septembris

Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanu kontekstā ar cilvēku skaita samazināšanos.

2015.gada 16.septembris

Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumu.

2015.gada 16.jūnijs

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti vērtē sadarbību ar Kanādu Latvijas zemes dzīļu izpētē.

2015.gada 02.jūnijs

Rail Baltica - iespējas un izaicinājumi.

2015.gada 25.-26.maijs

Ilgtspējīgas komisijas priekšsēdētājs uzstājas konferencē Tallinā.

2015.gada 29.aprīlis

Ilgtspējīga mājokļu politika.

2015.gada 18.februāris

Zemes dzīļu resursu izmantošanas izaicinājumi

2015.gada 4.februāris

Pašvaldību loma uzņēmējdarbībā.

2015.gada 28.janvāris

Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas kopsēde.

2014.gada 21.janvāris

Izmaiņas LV apdzīvojumā un ietekme uz izglītības pakalpojumu izvietojumu sadarbībā ar @kartes_lv

2015.gada 14.janvāris

 Komisijas priekšsēdētājs stāsta par tautsaimniecības izaugsmi.

2014.gada 3.decembris

 Komisijā piedalās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta

2014.gada 19.novembris

 Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina ar tuvākajiem darba plāniem

2014.gada 12.novembris

Komisijas pirmā sēde