Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Konference “Jaunais vidējās izglītības modelis – tilts uz mūžizglītību un ilgtspēju?”

Ilgtspējīga Latvijas autoparka nodokļu politika

Semināra "Par rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāti" prezentāciju, kuru uzstājās RTU pārstāvji.