Seminārs"Klimata pārmaiņu un ar tām saistīto obligāto pasākumu ietekme uz Latviju".

Konference “Jaunais vidējās izglītības modelis – tilts uz mūžizglītību un ilgtspēju?”

Ilgtspējīga Latvijas autoparka nodokļu politika