Par Latvijas ūdeņu ilgtspējas ceļa karti.

Par vidusposma izvērtējumu Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam.

Par vidusposma izvērtējumu Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021. -2027.gadam.

 

Iepazīšanās ar Apvienoto Nāciju organizācijas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (turpmāk – IPCC) vadošajiem zinātniekiem.