Latvijas elektroenerģijas sadales un pārvades tarifu prognoze trim gadiem.

CO2 piesaistes iespējas Rīgas pilsētas un SIA “Rīgas meži” pārvaldībā esošās purva teritorijās.

Par LIAA paveikto investīciju piesaistē no ASV un Kanādas 2021. – 2023. gadā.

Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam.

Par Nacionālā enerģētikas un klimata padomes – Aprites ekonomikas un atkritumu apsaimniekošanas darba grupas mērķu sasniegšanu un īstenojamiem uzdevumiem.