Par mājokļa pieejamību un atbalsta rīkiem ģimenēm ar bērniem.

Demogrāfiskā situācija Latvijā un priekšlikumi demogrāfisko rādītāju uzlabošanā.

Demogrāfiskā situācija Latvijā un priekšlikumi demogrāfisko rādītāju uzlabošanā.

Par Latvijas nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030.gadam.

Ziņojums par Nacionālais attīstības plānu 2021. – 2027. gadam.