Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Foruma cikla "Latvijas ilgtspējas dimensijas" ekspertu ieteikumi ilgtermiņa plānošanai.

 

Pieaugušo izglītība – pašvaldību loma.

Par jauno izglītības satura reformu.

1. Par Saeimas 2016.gada 16.jūnija lēmuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu" uzdevumu izpildes gaitu - par zemes politikas vidējam termiņam izstrādi.