Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

NAP2020 un Latvija 2030 mērķu sasniegšanas progress cilvēkresursu attīstības kontekstā.

LDDK darba tirgus izaicinājumi.

DARBA TIRGUS PĀRKĀRTOJUMI STRAUJĀKAI EKONOMIKAS IZAUGSMEI.(Ekonomikas ministrija)

Par Ilgtspējīgas attīstības komisijas turpmākajiem darbiem Latvijas klimata mērķu saskaņošanā ar valsts attīstības mērķiem.

Nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošana(ziņo:PKC).