Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Autoceļu nozares iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra (5G) nozares iespējamie mērķi 2021.-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras (5G) nozares iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra (5G) un Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu eksporta nozares iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Apstrādes rūpniecības nozares apraksts un iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.