Finanšu sektora Ilgtspējīgas attīstības politika un ietekme uz Latvijas ekonomikas ilgtspēju.

Vai iecerētā izglītības reforma nodrošinās Latvijas ilgtspēju?

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi – kā tos “piezemēt” Latvijā un izmantot tālredzīgi.

Cilvēkkapitāls un darba tirgus, vidēja un ilgtermiņa prognozes.

Par mājokļa pieejamību un atbalsta rīkiem visā Latvijas teritorijā.