Par cilvēkkapitāla attīstības plānu, finansējuma piešķiršanu plānotajām programmām nākamajiem trim gadiem.

Par Ilgtspējīgas attīstības komisijas pamatdarbības jautājumiem tuvākā periodā.

Par plānu zaļās enerģijas ražošanai, balansēšanas jaudas un ekosistēmas izveidei Latvijā.

 

Par bioloģiskās lauksaimniecības nozares attīstību.