Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latgales attīstības programma (ekonomiskā sadaļa).

Valsts pētījuma programma 2014.-2017.gadam un 2019.-2021.gadam.

IAK ziņojums par cilvēkkapitālu.

Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu.

Par Latvijas attīstības plānošanas dokumentos definēto mērķu sasaiste ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.