Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Valsts stratēģiskie investīciju projekti sadarbībā ar Ķīnas Tautas republiku.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas kopsēde par pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem

Par Bauskas apvedceļa būvi.

Atbildes projekts Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" 1. un 2.punktā dotā uzdevuma izpildi).

Pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai – infrastruktūras attīstība un pašvaldību nekustamo īpašumu efektīva izmantošana.

Problēmas un risinājumi pašvaldību   nekustamo īpašumu efektīvai izmantošanai.

Studentu biznesa projektu konkurss "Radām novadam".