Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par Latvijas iekšējo un ārējo investīciju vidi un finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai.

Darba tirgus reģionālās atšķirības un darbaspēka iekšējā mobilitāte.

Par Nodarbinātības padomes "rīcības plāna" koncepciju mūžizglītības veicināšanai un mazkvalificēto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.

Par Latvijas kūdras nozares ilgtspējīgas attīstības iespējām.

NAP2020 un Latvija 2030 mērķu sasniegšanas progress cilvēkresursu attīstības kontekstā.