Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Priekšlikumu pašvaldību īpašumā/valdījumā esošo resursu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanai.

Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas konkurētspējas platforma.

Piedāvājums diskusijai par risinājumiem cilvēkresursu efektīvai izmantošanai: kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai - saņemto priekšlikumu izvērtējums un to tālākā virzība

"Priekšlikumi ceļā uz kvalitatīvu izglītību. Skolu tīkls un pieejamība"