Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Eiropas Savienības un globālo ilgtspējas mērķu ietekme uz Latvijas attīstību.

Bioekonomikas stratēģijas izstrāde Latvijā.

Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un valsts attīstības modeli līdz 2030.gadam.

Pieaugušo izglītības politikas īstenošana.

Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politika un likumdošanas vienkāršošanas pasākumi.