Veselības aprūpes budžets kā Latvijas tautsaimniecības sastāvdaļa.

Par SEG emisiju samazināšanu transporta nozarē un finansiāliem riskiem.

Par mājokļa pieejamību un atbalsta rīkiem ģimenēm ar bērniem.

Demogrāfiskā situācija Latvijā un priekšlikumi demogrāfisko rādītāju uzlabošanā.

Demogrāfiskā situācija Latvijā un priekšlikumi demogrāfisko rādītāju uzlabošanā.