Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Tranzīta nozares galvenie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

 

Par NAP2027 stratēģisko mērķi «Produktivitāte un ienākumi».

NAP 2027 prioritāte “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”.

NAP 2027 prioritāte “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei'' rīcības virziens “Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība”: augstākā izglītība.