Inflācija, procentu likmes, un valsts parāda apkalpošanas izmaksas vidējā termiņā.

 

 Par elektroenerģijas un dabasgāzes cenu kāpumu un piegādes drošību.

Par Eiropas zaļā kursa atbalsta programmu 2021. - 2027. gadam iespējamiem risinājumiem.

Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2021.-2025.gadam.