Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai – infrastruktūras attīstība un pašvaldību nekustamo īpašumu efektīva izmantošana.

Problēmas un risinājumi pašvaldību   nekustamo īpašumu efektīvai izmantošanai.

Studentu biznesa projektu konkurss "Radām novadam".

Par valsts īpašumu izmantošanu un iespējamo rīcību īpašumu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanā.

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam īstenošanas gaita un resursu izlietojums.