Ziņojums par Nacionālais attīstības plānu 2021. – 2027. gadam.

Ziņojums par Latvijas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu 2020. - 2030. īstenošanu.

Par konkrētiem CO2 samazināšanas mērķiem enerģētikas, lauksaimniecības un transporta nozarēs saistībā ar Eiropas zaļā kursa atbalsta programmu 2021. - 2027. gadam.

Konceptuālais ziņojums par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām.

Atbalsta risinājumi mājsaimniecībām un uzņēmumiem enerģētiskas krīzes laikā.