1.Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam(NEKP): mērķi, uzņemtās saistības un plāns.

2. NEKP enerģētikas virziens.

Aviācijas nozares iespējamie mērķi 2021.-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Veselības nozares iespējamie mērķi 2021.-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.

Autoceļu nozares iespējamie mērķi 2021-2027. gadā NAP2027 izstrādes ietvarā.