Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Par Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna ieviešanas progresu Latvijā un par Eiropas Komisijas publicēto valsts ziņojumu par Latviju un valsts specifiskajām rekomendācijām.

 LIAA kapacitātes stiprināšana. Ka aktivizēt ārvalstu investīciju piesaisti apstrādes rūpniecībai un izmantotu ‘reshoring’ iespējas.

 Par 2022.gada Latgales kongresa rezolūcijā iekļautajiem priekšlikumiem.

 

 Par Saeimas lēmuma “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi” izpildi.

Par ilgtspējīgu, efektīvu un taisnīgu veselības aprūpes finansēšanu Latvijā.