Nacionālais attīstības plāns 2021 - 2027.gadam

INDIKATORI 2015.GADĀ
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam
UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA PIELIKUMS

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisijas sēde diskutētie jautājumi