Par Eiropas Savienības un Atveseļošanas un noturības mehānisma fondu līdzekļu apgūšanas gaitu.

Par dzimstības veicināšanas stratēģiju Latvijā.

Par Nacionālā enerģētikas un klimata padomes - Ilgtspējīgas mobilitātes darba grupas mērķu sasniegšanu un īstenojamiem uzdevumiem

Enerģētikas stratēģija 2020-2030 - aktuālais statuss.