Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas sēdē lemj par apakškomisijas izveidošanu. Deputāti piekrīt izveidot ilgtspējīgas enerģētikas apakškomisiju.

Pārresoru kordinācijas centra pārstāvji prezentē komisijai situāciju par publisko institūciju pasūtīto pētījumu savstarpējo koordināciju.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv