Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Rīgas plānošanas reģiona un Pierīgas ekonomiskais profils.

 

RPR AP priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un RPR administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš prezentēja Rīgas plānošanas reģiona ekonomisko profilu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv