Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latvijas Zinātnes akadēmijas ekspertu darba grupa ir izstrādājusi koncepcijas piedāvājumu Latvijas Inovāciju atbalsta fonda veidošanai. Deputāti kopumā pozitīvi vērtēja fonda izveidi. Diskusijā tika apspriesti fonda finansēšanas, normatīvās bāzes izveidošanas un tālākas izstrādes jautājumi.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma ierosina, ka vajadzīga sistēma valsts līmenī zinātnes un inovācijas finansēšanai. Piedāvā izveidot darba grupu un 2018.gada 28.februārī skatīt atkārtoti Latvijas Inovāciju ekosistēmas izaugsmes plānu. Pirmā darba grupas sēde notiks 2018.gada 13.februārī.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv