Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē izskatīja komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu’’ ar izpildes rezultātiem iepazīstināja Zemkopības ministrija, Meža departaments Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas direktora vietnieks Normunds Strūve. Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma: apkopojot deputātu priekšlikumus komisijas sēdē, tika izvirzīti trīs galvenie virzieni, kam vajadzētu pievērst uzmanību 13. Saeimai, nodrošinot ilgtspējīgu lauksaimniecības un mežu nozaru, kā arī pārtikas rūpniecības attīstību un dabas resursu racionālu apsaimniekošanu:

1. Zinātniski pamatota siltumnīcefekta gāzu emisiju sadale starp Latvijas ne_ETS sektoriem;

2. Zemes politikas apstiprināšana Ministru kabinetā;

3. Nekustāmo īpašumu, t.sk. zemes apgrūtinājumu apkopošana vienotā sistēmā.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv