Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2018.gada 31.oktobra Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē skatīja jautājumus par Ilgtspējīgas attīstības komisijas darba pēctecību un iesākto darbu turpināšanu 13. Saeimas deputātiem.

Viens no būtiskākajiem komisijas uzdevumiem būs Nacionālā attīstības plāna 2021 - 2027. gadam (NAP 2021 - 2027) izstrādes uzraudzība. Izstrādājot NAP 2021 - 2027, noteikti būtu jāņem vērā plāni par iespējamo administratīvi teritoriālo reformu un tās ietekmi uz izglītības, veselības, satiksmes un citām nozarēm.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv