Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par Latvijas darba tirgus un nākotnes izaicinājumiem Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē savu viedokli izsaka Latvijas darba devēju asociācijas pārstāvji Anita Līce un Pēteris Leiškalns  uzsverot  demogrāfisko situāciju valstī , darbaspēka nodokļi -  konkurētspēja Baltijas tirgū un kvalificēta darbaspēka pieejamība.

Ārvaldu investoru padomi komisijas sēdē pārstāvēja Kaspars Kauliņš uzsverot , atbalstu skolu tīklu reorganizācijai, kā arī ārvalstu kvalitatīvu studentu piesaisti augstskolām. Ka tās būtu viņu pirmās darba vietas Latvijā, līdz ar to viņi tiktu iesaistītu darba tirgū kā augsti kvalificēti speciālisti.

 

·        

2016.gada 14.septembra sēdē piedalījās Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un prezentēja DARBA TIRGUS PĀRKĀRTOJUMI STRAUJĀKAI EKONOMIKAS IZAUGSMEI. Uzsverot Latvijas ekonomikas konkurētspēja - produktivitātes pieaugums – balstīts uz  tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti, inovācijām.

7. septembrī Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti pēc starpsesiju pārtraukuma atsāks regulārās sēdes.  Pirmajā rudens sesijas sēdē deputāti izskatīs jautājumus un priekšlikumus rudens sesijas darba kārtībai .

 Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma iepazīstina deputātus ar darba plānu nosaucot rudens sesijas galvenos virzienus: Latvijas darba tirgus un nākotnes izaicinājumi, valsts nodarbinātības veicināšanas politika, darba tirgus reģionālajām atšķirībām un darbaspēka iekšējo mobilitāti, strukturālais bezdarbs un tālākizglītība, pārkvalifikācija kā arī imigrācija, emigrācija un reemigrācija.

 Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde trešdien, 7. septembrī, sāksies plkst. 12.00 un notiks  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 409.telpa.

2016.gada 15.jūnijā Saeimas sēdē komisijas patstāvīgā priekšlikuma Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu tika nodots Ministru kabinetam izpildei.

2016.gada 9.jūnijā komisijas deputāti nobalsoja par komisijas patstāvīgā priekšlikuma Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu iesniegšanu 2016.gada 15.jūnija Saeimas sēdē .

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv