Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija aicina paātrināt Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018 - 2021. gadam apstiprināšanu Ministru kabinetā un aicina uzsākt padziļinātu nākamā plānošanas perioda programmas izstrādi, pievēršot īpašu uzmanību pierobežas teritorijām ar trešās puses valstīm un veicinot inovatīvu bioekonomikas resursu izmantošanu Latgales reģionā.  Komisijas deputāti balsoja par vēstules nosūtīšanu Ministru kabinetam aicinot paātrināt Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018 - 2021. gadam apstiprināšanu Ministru kabinetā. Deputāti aicināja izstrādāt jaunā ES finanšu perioda (2021.-2027.) Latgales attīstības plānu ieviešot inovatīvas idejas t.sk. bioekonomikas attīstību.

2018. gada 16. maijā “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” (Turpmāk - JS) galvenais redaktors, ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs prezentēja JS pētījumu “Pievienotās vērtības izcelsmes teritoriālā analīze un Latvijas ekonomiskā potenciāla kartējums”. Veicot šo pētījumu, JS četru gadu laikā izstrādājusi unikālu nosacītās pievienotās vērtības aprēķināšanas metodiku, ar kuras palīdzību no esošajiem Valsts ieņēmumu dienesta, Centrālās Statistikas pārvaldes, kā arī atsevišķu lielāko uzņēmumu datiem iespējams aprēķināt un attēlot kartē (līdz adreses līmenim) pievienotās vērtības apjomu uzņēmumu vietējās vienībās pēc to faktiskās atrašanās vietas. Pētījuma rezultāti, attēloti  detalizētā, tiešsaistē pieejamā kartē, atspoguļotu ekonomiskās aktivitātes punktus visā Latvijā, kā arī dotu iespēju savstarpēji salīdzināt to devumu tautsaimniecībā, tādējādi ļaujot pieņemt izsvērtākus lēmumus par turpmākajiem ieguldījumiem infrastruktūrā.

Komisijas sēdē deputāti atzinīgi novērtēja šādu pētījuma nepieciešamību un aicināja Ministru kabinetu un citas institūcijas tos izmantot kā analītisko palīglīdzekli valsts attīstības plānošanā un lēmumu pieņemšanā. Izstrādājot Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027. gadam, izvērtēt šo un citu analītisko pētījumu lietderību.

Ekonomikas ministrijas Analītiskā dienesta vadītāja Dace Zīle iepazīstināja deputātus ar sasniegtiem rezultātiem ekonomikas nozaru produktivitātes paaugstināšanā. Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti atbalstīja, kādā no nākamajām sēdēm uzklausīt Ekonomikas ministriju, lai labāk saprastu, kas notikts turpmākajos gados saistībā ar vairākām programmām, kā piemēram: ārvalstu investīciju piesaiste, informācijas tehnoloģijas paraugskolas izveide, augsto tehnoloģiju parku izveide utt.

 

Atbalsta nepieciešamības pamatojums īres namu būvniecībai ir neapmierināts pieprasījums reģionos pēc mājokļiem, zemi iedzīvotāju ienākumi, privāto investīciju trūkums daudzdzīvokļu īres namu celtniecībā, ierobežota iedzīvotāju mobilitāte un demogrāfiskā situācija. Viena no galvenajām OECD ekonomiskā izvērtējuma rekomendācijām par Latviju ir pieejamības uzlabošana zemo izmaksu īres mājokļiem teritorijās ar pieaugošo nodarbinātību.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas izstrādāto programmu īres namu būvniecībai reģionos, norādot īpašu uzmanību pievērst adekvātām būvniecības izmaksām un iesaka turpmāk, attīstot programmas izmaksu samazināšanu, izstrādāt tipveida īres nama projektus.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti konceptuāli atbalsta īres namu attīstības virzienu. Lai Ilgtspējīgas attīstības komisija varētu atbalstīt Ekonomikas ministrijas izstrādāto programmu, komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma aicina Ekonomikas ministriju 2018.gada 2.maijā Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē komisijas deputātus papildus iepazīstināt ar mājokļu būvniecības izmaksām, tipveida projektu izstrādes iespējām, valsts atbalsta regulējuma tiesisko pamatojumu, programmas paplašināšanu: papildinot ar renovāciju un citu veidu būvniecību.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv