Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

      Ilgtspējīgas attīstības komisija turpina skatīt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma sadaļu Nevienlīdzības mazināšana apakšsadaļu mājokļa pieejamība reģionos (īres mājokļi).

     Ekonomikas ministrijas pārstāvji piedāvā Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā iekļaut atbalsta pasākumu zemu izmaksu īres māju būvniecībai. Šim mērķim EM rosina novirzīt Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējumu 42,9 miljonu eiro apmērā, sniedzot ilgtermiņa aizdevumus ar granta elementu nekustamā īpašuma attīstītājiem zemu izmaksu īres mājokļu būvniecībai, lai sekmētu īres mājokļu pieejamību mājsaimniecībām ar nepietiekamiem ienākumiem. Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos A. Salmiņš atzīmēja, ka visi EM piedāvātie atbalsta veidi ir pareizi un pamatoti, tomēr jautājums esot par EM sagatavoto atbalsta veidu apmēru tieši attiecībā uz jaunu īres namu būvniecību. Pašvaldību interese par īres namu būvniecību ir ļoti liela.

         Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs V. Dombrovskis un deputāti uzklausīja EM piedāvājumu, bet aicināja nosūtīt vienas nedēļas laikā deputātiem un komisijai vairākus precizējumus par dažādu izmaksu pamatotību un vienojās par attiecīgo jautājumu sasaukt atkārtotu komisijas sēdi.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv