2022.gada 24. novembrī par 14. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāju ir ievēlēts Uģis Mitrevics,

 

 

par komisijas priekšsēdētāja biedru Andris Kulbergs un par komisijas sekretāri Anita Brakovska.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv