Uzklausot iepriekšējo sasaukuma paveikto, komisijas priekšsēdētājs lūdz izteikties deputātiem par darba kārtību 14. Saeimā. Komisijas deputāti vienojas, ka 7.decembrī Pārresoru kordinācijas centrs iepazīstinās deputātus ar ziņojumu par Latvijas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu 2020-30 īstenošanu. 14.decembrī Pārresoru kordinācijas centrs iepazīstinās deputātus ar Nacionālo attīstības plānu 2021. – 2027.gadam un 21.decembrī uzklausīs Ekonomikas ministrijas izstrādāto Latvijas nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021. – 2030. gadam.

Komisijas deputāti ierosināja darba kārtībā iekļaut jautājumus par digitalizāciju, veselību, izglītību, drošību, atkritumu apsaimniekošanu, jaunuzņēmumiem, inovāciju piesaisti, zaļo kursu, klimata mērķiem, enerģētiku u.c.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv